Què és la Robòtica Educativa?

La robòtica educativa és una subdisciplina de la robòtica aplicada a l'àmbit educatiu que se centra en el disseny, l'anàlisi, l'aplicació i l'operació de robots. Es pot ensenyar en tots els nivells educatius, des de l'educació infantil i primària fins als postgraus. La robòtica també es pot utilitzar per a fomentar i facilitar la instrucció en altres disciplines, sovint fundacions, com ara la programació informàtica, la intel·ligència artificial o l'enginyeria de disseny.

El nostre propi mètode GFG

A GFG Kids comptem amb l´experiència de més de 18 anys dedicant-nos a la robòtica industrial i ja més de tres anys impartint classes, raó per la qual podem transmetre als nens molts coneixements, tant teòrics com pràctics, en la matèria.

  1. Reforçar conceptes estudiats al currículum escolar, treballant-los d´una manera pràctica, intentant motivar als alumnes en l´aprenentatge d´aquestes matèries.
  2. Aconseguir que es respectin les decisions i opinions dels demés companys i dels tècnics.
  3. Que l´aprenentatge és pugui  fer  amb actitut positiva .                                                                                                                                                                       
  4. Treballar les relacions personals
  5. Col·laborar amb els companys i companyes i aprendre a treballar en equip  
  6. Tenir respecte del material utilitzat i de les instal·lacions a on realitzem l´activitat.
  7. I sobretot aprendre d´una manera divertida.

 

La creativitat augmenta quan les persones treballen juntes com un equip. Augmenta l'eficiència i la productivitat, apliquen el pensament computacional