Projectes dels nostres alumnes

WEDO 2.0

SOLAR ARDUINO

MINDSTORMS

TANQUE ARDUINO