Col·laborar amb els companys i companyes i aprendre a treballar en equip

Les nostres activitats reforçen conceptes estudiats al currículum escolar, treballant-los d´una manera pràctica, intentant motivar als alumnes en l´aprenentatge d´aquestes matèries

Nens emprenedors

El món actual presenta reptes molt importants pels nostres nens i nenes i és la nostra responsabilitat dotar-los dels coneixements i habilitats claus per que puguin tenir èxit en un present i en un futur cada cop més competitiu. La nostra voluntat és la de difondre el pensament computacional i la programació als nens.

Nens Creatius

Amb la robòtica, els nens poden crear els seus propis robots i gaudir del seu muntatge, una activitat que permet que es familiaritzin amb camps a priori més complicats com la tecnologia, l'electrònica, la codificació i la programació.

Treball en equip

Quan es treballa en equip, es conjuminen les aptituds dels membres i es potencien els seus esforços, disminueix el temps invertit en les labors i augmenta l'eficàcia dels resultats. La cohesió d'un equip de treball s'expressa a través de la companyonia i el sentit de pertinença al grup que manifesten els seus components.

L'esperit d'equip és el que dóna a moltes empreses un avantatge sobre els seus competidors

Per què amb GFG?

Per que tenim una experiència de més de 18 anys dedicant-nos a la robòtica industrial i ja més de tres anys impartint classes, raó per la qual podem transmetre als nens molts coneixements, tant teòrics com pràctics, en la matèria.